Kolofon

Indehaver af websitet: GoEuro Corp.

registreret hos Erhvervs- og Selskabsstyrelsen i Delaware, USA, under nr. 4973690
Administrerende direktør: Naren Shaam

Adresse:

GoEuro Corp.
Warschauer Platz 12
10245 Berlin
Tyskland

Telefon: +49 30 25555 3900

Help Center

Ansvarlig for indholdet
i henhold til § 55, stk. 2, i den tyske statslige aftale om radio- og telemedier (RStV): GoEuro Corp. For hurtigt og ukompliceret at bilægge en eventuel tvist om et køb foretaget online hos os, henviser vi til muligheden af en online-tvistbilæggelse. EU-Kommissionen har oprettet en onlineplatform til onlinetvistbilæggelse (OTB-platform).
Den findes på følgende adresse: https://www.ec.europa.eu/consumers/odr

Eventuelle klager og forespørgsler kan indgives online der.

 

HjemKolofon
Valuta
Sprog